ببين ناتوانم

      برافكنده جانم

           كمند بلند نگاهي

الهي

شب بي نصيبي

        در اوج غريبي

              مگر در تو گيرم

        پناهي

الهي

به سويت       نگاه دل من

دل شب         پناه دل من

ستاره

گواه دل من

كه اين اشك و آه دل من

بود پيش رويت

            به عذر گناهي

الهي

الهي با صداي علي رضا افتخاري


+ نوشته شده توسط حسین صابری در چهارشنبه هجدهم دی ۱۳۸۷ و ساعت 1:58 |


Powered By
BLOGFA.COM


آمار وبلاگ از 1 فروردين 1388

واگویه
-----------
یا قاضی الحاجات